Är ni intresserade av att sälja er fångst via en fiskauktion belägen mitt i den köpstarkaste regionen i Sverige?

Vårt digitala auktionssystem säkerställer att ni alltid får marknadsmässiga priser utefter köparnas efterfrågan.

- Landningsrapport

För mer information - kontakta oss »