Stockholms Fiskauktion


Tisdag 27/2

 

ca 700 kg Gös Hjälmaren MSC

ca 1000 kg Gös Mälaren MSC

200 kg Gädda

Kalix löjrom

750 kg Regnbåge Odlad Insjö Jämtland

550 kg Röding Odlad Insjö Jämtland 

Vattudalens - Fri från Antibiotika

Förauktion Nordhavsräka

48x15 Räka Domstein MSC

Minimumpris 112kr

Fångstdag 27/2

Leveransdag 29/2

Hämtas Stockholms Fiskauktion

  Information Angående Förköp Av Auktionen:

Bud/köp via Pefa Auktionssystem på den aktuella auktionsdatumet. Leverans sker till SFA angivet/planerad leveransdatum

Bud/köp är bindande. Avvikelser från planerad tillförsel vikt och/eller daturm kan i sällsynta fall förekomma

 Fiskaren (Leverantören) vet vilken volym han brukar få och kan därför välja att försälja en del av den volymen som han kan garantera att han får upp,

så auktionsdagen kan vara samma datum som fångstdatumet eller i vissa fall så är auktionsdatumet redan innan fisken/skaldjuren är fiskade.

Ni Kunder handlar det som ni vill på auktionen och får information redan innan vilken leverantör som ska lämna in sin fångst och vilken art, mängd, storlek och leveransdatumet är.

Transaktionen & Betalning

Transaktionen kommer tillfälligt försvinna för er på auktionsdagen, men ni kan alltid kontakta auktionspersonalen för att få en kopia på fraktsedel.

Sedan kommer transaktionen synas för er på leveransdagen, så själva köpet kommer vara samma dag som ni får fisken.

Dagen efter leveransdagen så kommer ni att få en faktura på köpet.

 

Om ni vill ha någon mer information om Förköp eller annan information så vänligen kontakta Stockholms auktionspersonal på

08-410 143 50