Föranmälan

Stockholms Fiskauktion

  

Torsdag 14/12

Fredag 15/12

250kg Hjälmaren MSC

75kg gädda 

 

VIKTIG INFORMATION TILL LEVERANTÖRER

GÄLLANDE JUL OCH NYÅRSHELGERNA

Hämtningsdatum under perioden:

18/12,   21/12   27/12   1/1   4/1

 

 Information Angående Förköp Av Auktionen:

Jo så här fungerar konceptet!

Man handlar helt enkelt på auktionen innan varan levereras.

 Fiskaren (Leverantören) vet vilken volym han brukar få och kan därför välja att försälja en del av den volymen som han kan garantera att han får upp,

så auktionsdagen kan vara samma datum som fångstdatumet eller i vissa fall så är auktionsdatumet redan innan fisken/skaldjuren är fiskade.

Ni Kunder handlar det som ni vill på auktionen och får information redan innan vilken leverantör som ska lämna in sin fångst och vilken art, mängd, storlek och leveransdatumet är.

Transaktionen & Betalning

Transaktionen kommer tillfälligt försvinna för er på auktionsdagen, men ni kan alltid kontakta auktionspersonalen för att få en kopia på fraktsedel.

Sedan kommer transaktionen synas för er på Leveransdagen, så själva köpet kommer vara samma dag som ni får fisken.

Dagen efter leveransdagen så kommer ni att få en faktura på köpet.

 

Om ni vill ha någon mer information om Förköp eller annan information så vänligen kontakta Stockholms auktionspersonal på

08-410 143 50