Stockholms Fiskauktion

 

 

 Föranmälan till auktion: Tisdag 17 Februari

Start:

 

VI HAR STARTAT MED ATT PROVA PÅ BLOCKFÖRSÄLJNING.

VILKET INNEBÄR ATT VI SÄLJER STÖRRE PARTIER AV GÖS EFTER STORLEKEN OCH INTE

EFTER BÅT. NI KAN KÖPA ALLT ELLER BARA 1 LÅDA. 

DETTA GÖR ATT AUKTIONEN KOMMER ATT GÅ SNABBARE

OCH UNDERLÄTTA VID PACKNINGEN

 

 

 2000Kg Gös MSC 

 400Kg Ej MSC

   200kg Gädda

 Lake

Abborre

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

Mvh Stockholms Fiskauktion   

                                  

                                                                   

 Se även länkar med föranmälda volymer hos våra syster-/partnerauktioner:

 

Smögens Fiskauktion: http://www.smogens-fiskauktion.com/foeranmaelan

Danske Fiskeauktioner: https://www.pefa.com/expected-supplies

 

   Information Angående Förköp Av Auktionen:

 Bud/köp via Pefa Auktionssystem på den aktuella auktionsdatumet. Leverans sker till SFA angivet/planerad leveransdatum

*Bud/köp är bindande. Avvikelser från planerad tillförsel vikt och/eller daturm kan i sällsynta fall förekomma

 Fiskaren (Leverantören) vet vilken volym han brukar få och kan därför välja att försälja en del av den volymen som han kan garantera att han får upp,

så auktionsdagen kan vara samma datum som fångstdatumet eller i vissa fall så är auktionsdatumet redan innan fisken/skaldjuren är fiskade.

Ni Kunder handlar det som ni vill på auktionen och får information redan innan vilken leverantör som ska lämna in sin fångst och vilken art, mängd, storlek och leveransdatumet är.

Transaktionen & Betalning

Transaktionen kommer tillfälligt försvinna för er på auktionsdagen, men ni kan alltid kontakta auktionspersonalen för att få en kopia på fraktsedel.

Sedan kommer transaktionen synas för er på leveransdagen, så själva köpet kommer vara samma dag som ni får fisken.

Dagen efter leveransdagen så kommer ni att få en faktura på köpet.

Om ni vill ha någon mer information om Förköp eller annan information så vänligen kontakta Stockholms auktionspersonal på

08-410 143 50