rakor haller

Som företagare kan du handla den bästa och färskaste fisken och skaldjuren direkt via fiskauktionen. Geografiskt kan du befinna dig var som helst eftersom auktionen äger rum över internet. Fiskauktionen tillhandahåller uppgift om kvalitet, fångstdag, fiskare och övrig auktuell information. Tekniskt behövs en dator med internetuppkoppling och en haspkey (USB-nyckel). Programvaran laddas ner från PEFAs hemsida. Ring gärna för mer information!

Som privatperson är du välkommen till någon av våra lokala handlare för köp av färska fisk- och skaldjursprodukter.

Auktionen hålls i våra lokaler på morgonen. Här sitter auktionsförrättaren och de kunder som vill köpa på plats. Köparna följer auktionen via dator eller mobil och kan i realtid lägga sitt bud när de tycker att priset är rätt för köp. Efter detta, anges den kvantitet som är aktuell för köpet. Därefter fortsätter auktionen med nästa parti eller resterande mängd av föregående parti. Man kan hela tiden se vilket parti som är till salu och vilka som följer härnäst. Efter avslutad auktion skall varorna snarast tas om hand och flyttas från fiskhallen.

pefa auktion

Det är enkelt att vara företagskund på Stockholms Fiskauktion.

Vi hjälper er att registrera er som kunder och komma igång med den digitala auktionen.

Kontakta oss »