Auktionen hålls i våra lokaler på morgonen. Här sitter auktionsförrättaren och de kunder som vill köpa på plats. Köparna följer auktionen via dator eller mobil och kan i realtid lägga sitt bud när de tycker att priset är rätt för köp. Efter detta, anges den kvantitet som är aktuell för köpet. Därefter fortsätter auktionen med nästa parti eller resterande mängd av föregående parti. Man kan hela tiden se vilket parti som är till salu och vilka som följer härnäst. Efter avslutad auktion skall varorna snarast tas om hand och flyttas från fiskhallen.

pefa auktion