Yrkesfiskare, fiskauktion, kommuner, föreningar och myndigheter i miljösamverkan.

natKasserade trålar m.m. samlas in i dedikerade containers.
plastÅtervunnen plast blir plastpellets som blir nya produkter.
adidasAdidas löparsko - en prototyp återvunnen av plast från havet.

 

Smögens Fiskauktion och Fiskareföreningen Norden har, med stöd av HaV, startat det pågående projektet Håll Havet Rent som syftar till att skapa ett friskt och levande hav. Genom att förenkla för yrkesfiskarna i Bohuslän att samla in och sortera oljebaserat marint skräp och kasserade fiskeredskap, kan en stor del av skräpet återvinnas till nya produkter.

Varje år hamnar enorma mängder marint skräp i haven. En del hamnar på kusterna, men det mesta flyter runt ute på havet för att slutligen sjunka till botten. Bohuslän har en av de skräpigaste kuststräckorna i Europa, vilket kan förklaras av havsströmmar som träffar just detta område och av det skräp som bland annat privata och kommersiella båtar och fartyg lämnar efter sig.

Nedskräpningen är ett allvarligt hot mot marina däggdjur, miljö, turism, sjöfart och yrkesfiske. Var tredje havsfågel äter plast i tron att det är föda och de överblivna fisknät som gått förlorade i havet, så kallade “spökgarn”, orsakar stort lidande för djur som fastnar i det.

Genom mekaniska stötar mot stenar och stränder och med påverkan av UV-strålning, mals oljebaserat skräp (plast) med tiden ner till så kallad “microplast”, som inte går att upptäcka med blotta ögat. Forskning indikerar att de kemikalier som finns i plasten tas upp och stannar kvar i till exempel fiskarnas vävnad där de riskerar att ge skador i celler och orsaka giftiga effekter.

Det marina skräpet är dessutom kostsamt för svenska västkustfiskare eftersom föremål kan fastna i fiskarnas redskap och förstöra dem.

Till att börja med kommer ett flertal av Bohusläns fiskehamnar att omfattas av projektet där både privata aktörer och kommuner samverkar för att lösa logistik och hantering. I varje hamn ska det finnas två containrar - en för oljebaserat plastskräp såsom plastbackar, trålrester och bojar, och en container för övrigt marint skräp. Smögens Fiskauktion hämtar upp yrkesfiskarnas insamlade oljebaserade plastskräp och tar med det för grovsortering vid Smögens Fiskauktions kaj.

Efter en första sortering kommer Nordens Trålverkstad på Smögen, vid behov, ytterligare sortera och rensa det oljebaserade skräpet från övrigt skräp, för vidare transport till en plaståtervinningsfabrik. Övrigt skräp, dvs sådant som inte består av plast, hämtas upp i fiskehamnarna av de lokala renhållningsbolagen.

- Vi tycker det är mycket viktigt med en fungerande logistik kring insamling och återvinning av marint skräp och kasserad fiskeutrustning, säger Joakim Jansson, VD på Smögens Fiskauktion. Samarbetet med yrkesfiskare, Hav & Vatten, kommuner och inte minst Fiskareföreningen Norden gör att vi kan säkerställa hela återvinningskedjans kvalitet.

I ett första led omfattas ett flertal av Bohusläns hamnar där Håll Havet Rent kan bli ett pilotprojekt som i en framtid kan stå modell för fler hamnar och länder.

Visste du att ...

  • 90% av det marina skräpet tar 100 år eller längre att bryta ned.
  • Marint skräp till 80% består av plastföremål.
  • Ca 8 000 kubikmeter skräp flyter iland i Bohuslän per år.
  • Det innebär genomsnitt 1 200 föremål per 100 meter strandsträcka.
  • Skador på redskap och fartyg kostar svenska västkustfiskare ca 10 miljoner kronor/år.

Källor:
Havsmiljöinstitutet, Fiskbranschens Riksförbund,
Håll Sverige Rent och HaV.

projektflode2